Fylkesutvalet tilrår konsensjon for kraftverk i Breidalen

andreas, 03.02.08 - 13:18   

NRK Sogn og Fjordane skriv at fylkesutvalet tilrår bygging av småkraftverk i Breidalen, trass i at dette vassdraget er verna under verneplan IV (meir informasjon hos NVE).

Denne utbygginga er også noko kontroversiell grunna ei tett knytting til påstått planlagt næringsutvikling og tilrettelegging for turisme og funksjonshemma.

Fleire saksdokument finn ein i Gloppen kommune sitt arkiv.


Kommentarar

steffeng [07.02.08 - 20:48]

Kræsj

Det har oppstått en feil, og en epost har blitt sendt til admin@sportsfiske.nu.

Feilmeldingen var: preg_replace(): Compilation failed: missing terminating ] for character class at offset 25

Kildefil: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser/Filter/Lists.php (linje 103)

Hjelp til å fikse denne feilen ved å legge inn en rapport her: http://dev.sportsfiske.nu/trac/idbsys/newticket. Dette vil være til stor hjelp!

Backtrace:

#001: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser/Filter/Lists.php, line 103
#002: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser.php, line 324
#003: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser.php, line 844
#004: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser.php, line 862
#005: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Base/Helper/Format.php, line 47
#006: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Comment/View/comment.php, line 29
#007: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Comment/View/index.php, line 18
#008: /usr/local/lib/php/Solar/View.php, line 475
#009: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 515
#010: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 473
#011: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 426
#012: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Front.php, line 166
#013: /usr/local/lib/php/Solar/View/Helper/Component.php, line 24
#014: , line 
#015: /usr/local/lib/php/Solar/View.php, line 274
#016: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Article/View/view.php, line 94
#017: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Article/View/view.php, line 94
#018: /usr/local/lib/php/Solar/View.php, line 475
#019: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 515
#020: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 473
#021: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 426
#022: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Front.php, line 166
#023: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Front.php, line 181
#024: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/index.php, line 18

Query log:

select municipality.*, county.id as fid, county.subdomain as fsubdomene from municipality join county on municipality.county_id = county.id where municipality.subdomain = 'gloppen'
select count(*) as num from municipality where subdomain = 'gloppen'
select * from counter where dag = '15.07.2020' and ip = '3.81.25.236'
select * from counter order by id desc limit 0,1
update counter set pageviews = '36586209' where id = '779407'
select * from article_lakeobject where article_id = 78
select * from article_articlecategory where article_id = 78